ЦПЛР-Павликени
Център за подкрепа за личностно развитие

Школи и клубове

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИ ГРУПИ

ЗА ОБЩА ПОДКРЕПА В ЦПЛР – ГРАД ПАВЛИКЕНИ

ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА:

 

 1. ГРУПА „НАРОДНО ПЕЕНЕ“ С РЪКОВОДИТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ; 
 1. ГРУПА „ФУТБОЛ“ С РЪКОВОДИТЕЛ АСЕН ЦАНЕВ ГЕОРГИЕВ; 
 1. ГРУПА „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ“ С РЪКОВОДИТЕЛ ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА; 
 1. ГРУПА „ТАНЦОВ СЪСТАВ“ С РЪКОВОДИТЕЛ ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА; 
 1. ГРУПА „МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ“ С РЪКОВОДИТЕЛ ГРЕТА ДИМОВА ВАСИЛЕВА; 
 1. ГРУПА „СЛЪНЧЕВО СЛОВО“ С РЪКОВОДИТЕЛ ГРЕТА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА; 
 1. ГРУПА „АРТ – РАБОТИЛНИЧКА“ С РЪКОВОДИТЕЛ ДИЯНА СТОЯНОВА ФИЛИПОВА; 
 1. ГРУПА „ТАНЦОВА ГРУПА „ВЕСЕЛИЕ““ С РЪКОВОДИТЕЛ ЕВГЕНИЯ ЙОРДАНОВА ЖИВКОВА; 
 1. ГРУПА „ПРИЯТЕЛИ НА КНИГИТЕ“ С РЪКОВОДИТЕЛ МИЛЕНА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА – ДИМИТРОВА; 
 1. ГРУПА „ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА“ С РЪКОВОДИТЕЛ ИНА МИХАЙЛОВА НЕДЕЛЧЕВА;
 1. ГРУПА „ВОКАЛНА ГРУПА“ С РЪКОВОДИТЕЛ МИЛКА ФИЛИПОВА АТАНАСОВА; 
 1. ГРУПА „УЧИЛИЩЕ ЗА ЛИДЕРИ“ С РЪКОВОДИТЕЛ НЕДЕЛЧО ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ; 
 1. ГРУПА „ТЕНИС НА КОРТ – А“ С РЪКОВОДИТЕЛ НИКОЛАЙ НЕДКОВ ЦВЕТКОВ; 
 1. ГРУПА „ТЕНИС НА КОРТ – Б“ С РЪКОВОДИТЕЛ НИКОЛАЙ НЕДКОВ ЦВЕТКОВ; 
 1. ГРУПА „РАБОТА С ПРИРОДНИ МАТЕРИАЛИ“ С РЪКОВОДИТЕЛ ПАВЛИНА ЙОСИФОВА ФИЛЕВА; 
 1. ГРУПА „РУСКИ ТАНЦИ“ С РЪКОВОДИТЕЛ САШКА НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРОВА; 
 1. ГРУПА „СПОРТНИ ТАНЦИ“ С РЪКОВОДИТЕЛ СВЕТОЗАР ЗДРАВКОВ НАЙДЕНОВ; 
 1. ГРУПА „ВОЛЕЙБОЛ“ С РЪКОВОДИТЕЛ СТИЛИЯН ВАНЕВ ИВАНОВ; 
 1. ГРУПА „МЛАД ПЪТЕШЕСТВЕНИК“ С РЪКОВОДИТЕЛ ШЕНАЙ ЗЮРАПОВ НУРИЕВ; 
 1. ГРУПА „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ“ С РЪКОВОДИТЕЛ ГЕОРГИ ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ.