ЦПЛР-Павликени
Център за подкрепа за личностно развитие